jurycommentaar schrijfwedstrijd de 5 winnende verhalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dit was de longlist genomineerden

Titel

Auteur

(zonder titel)

Rick Baggermans

*Bzzztt*

Marten Zopfi

Aangespoeld

Alice van de Geest

Aphrodite

Baukje Zijlstra

De dam

Anneke Koelewijn

Doodskopeiland

Peter van Duyvenboden

Eiland

Monique Tichler

Eiland van Reil

Feikje Breimer

Gerard woont er al zijn leven lang

Frits van de Velden

Gocart

Andrea Kluitmann

Het begint met een einde

Claartje van den Broek

Het mooiste geluid is als je moeder lacht

Nicole Teunissen

Jimmy

Elske van Lonkhuyzen

Kantooreiland

Hester van Gent

Levend begraven in Rhodesië

Joris Denoo

Schiereiland

Irene van Ooijen

Tik tik

Annette Verspoor

Vlieland

Chloë Dyckmans

Voor wie schrijven wil

Inge van der Krabben

Writer’s block

Marja Waterman

*Nota bene: zeer gewaardeerd werden de inzendingen van Herman Rohaert en Fred van Pelt maar deze bedroegen meer dan het toegestane aantal woorden. Ook de inzending van Casper van der Veen behoeft een vermelding; zijn verhaal over Noord Koreaanse vluchtelingen raakte de jury en verdient een ander platform. Tenslotte wil de jury Marieke Rijneveld noemen als ongepolijst talent. 

Van tweehonderdzesenveertig naar twintig, hoe deed de jury dat?

Allereerst las elk jurylid alle inzendingen en maakte een stapel  ‘wel’ en een stapel ‘niet’. Over het algemeen was de jury verrast door de hoge kwaliteit van de inzendingen; het betrof in veel gevallen duidelijk geoefende schrijvers. Bij deze eerste schifting vielen de verhalen af waarin sprake was van:

  • te veel ‘tell’. Het verhaal laat te weinig over aan de verbeelding van de lezer. Er vindt informatieoverdracht plaats maar er is geen sprake van een verhaal dat ‘ademt’.
  • grammaticaal onjuiste zinnen.
  • een niet consistent gehanteerde tijdsvorm, (zonder noodzaak springen van o.t.t. naar o.v.t. en terug).
  • te veel woorden. Hoe mooi het verhaal ook: het leidde tot diskwalificatie.
  • mooischrijverij.
  • het verhaal is moeilijk te volgen.
  • de clou van het verhaal is te ‘gezocht’.
  • het verhaal is te zeer dichtgetimmerd (Vaak eindigend met een samenvattende, overbodige eindzin.)

Na deze eerste schifting las elk jurylid het stapeltje van vijftig tot zeventig verhalen dat overbleef nogmaals aandachtig door. Nu werd ook ritme, toon en originaliteit van belang. En aangezien het perfecte verhaal niet bestaat, was vooral ‘wat raakt’ een doorslaggevend argument om een verhaal tot de persoonlijke longlist te verkiezen.
   
Met een stapel van twintig verhalen kwamen de drie juryleden bij elkaar. Negen van de twintig verkozen verhalen lagen op alle drie de stapeltjes; daar was geen discussie over. Over de andere elf verhalen kwam de jury, soms na een vlammend betoog van een van de juryleden, soms na een constructieve discussie, toch ook nog vrij snel tot overeenstemming. Nu aan de jury de taak om uit deze twintig verhalen een winnaar en de nummers twee tot en met vijf te kiezen.

Op zaterdag 28 september worden de winnaars bekend gemaakt op Schrijfretraite.nl en op facebook. De winnaars worden persoonlijk benaderd. De winnende verhalen zullen op Schrijfretraite.nl te lezen zijn.

Hartelijk dank aan een ieder die deel heeft genomen!

De jury,
Lili de Ridder (schrijfcoach), Maaike Molhuysen (de Lettervrouw), Silvester de Ruig (initiatiefnemer Schrijfretraite.nl)

 

 
Startpagina Schrijfretraite De Oude Pastorie De Schrijfcoach Prijzen Inschrijven Recensies